İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Medeniyet Bânîleri”

Muallim Cevdet Efendi

Milletimizin son dönemlerde yetiştirdiği en büyük münevverlerden; hem muallim, hem musannif hem de müverrih olma hususiyetleri ile bilinen Muallim Cevdet, 1883 yılında Bolu da doğdu.

Gelenbevî İsmail Efendi

18. asırda yaşamış, büyük matematik, mantık ve astronomi bilgini Gelenbevî İsmail Efendi, milâdî 1730 senesinde Aydın’a bağlı Kırkağaç kazasının Gelenbe nahiyesinde dünyaya geldi.

Ömer Ferid Kam

Medeniyet köprülerimizden ve milletimizin yetiştirdiği son büyük münevverlerden mütefekkir, müellif ve şâir Ömer Ferid Kam, miladî 1864 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Mükrimin Halil Yinanç

Milletimizin yetiştirdiği ayaklı kütüphanelerden büyük münevver ve müverrih Mükrimin Halil Yinanç, kimi kaynaklara göre miladî 1900, kimilerine göre ise 1897 senesinde Elbistan’da dünyaya geldi.

İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Osmanlı’nın son dönemde yetiştirdiği en büyük münevverlerden, âlim, şâir, hattât, edîb, müverrih ve mutasavvıf İbnülemin Mahmud Kemâl İnal, milâdî 1870 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Telemak…

Ahmed Avni Konuk

Ey bülbül-i hoş-nevâ, hamûş olV’ey kalb-i hazîn, zehir-nûş olÜstâd-ı hüner Zekâî gittiEy bank-i âdem, sürûd-gûş olAvnî dil-i zâre teliyet yokEy eşk-i dü dîde, pür-hurûş ol…

Zekâi Dede Efendi

Hâfız, imam hatip, hattat, kudümzen, hânende, âyinhan, hoca, bestekâr ve tüm bunların ötesinde mü’min bir zât olan Mehmed Zekâi Efendi, 1824 senesinde, İstanbul’un Eyüp kazâsında,…

Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Yine bir gülnihal/ Aldı bu gönlümü/ Sim ten gonca fem/ Bibedel ol güzel… Hemen hepimizin duyduğu, belki okurken kafamızın içinde tınısını hissettiğimiz o bestenin sahibi…

Babanzâde Ahmed Naim

Hz. Âkif’in vefat ettiği vakit hakkında ‘’Hânumânım yıkılmış da ben altında kalmışım sandım.’’ buyurduğu Babanzâde Ahmed Naim Efendi, hiç şüphesiz bizler için de telâfisi mümkün…

İsmail Saib Sencer

Maarif Vekaleti Neşriyat Umum Müdürü Faik Reşit Unat, Avni Aktunç’a Atatürk’ün misafiri olarak Ankara’da misafir bulunan Ürdün Emiri Hüseyin’in İstanbul kütüphanelerinin birinde olması muhtemel Kitab’ul…