İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Medeniyet Bânîleri

 • Muallim Cevdet Efendi
  Milletimizin son dönemlerde yetiştirdiği en büyük münevverlerden; hem muallim, hem musannif hem de müverrih olma hususiyetleri ile bilinen Muallim Cevdet, 1883 yılında Bolu da doğdu.
 • Gelenbevî İsmail Efendi
  18. asırda yaşamış, büyük matematik, mantık ve astronomi bilgini Gelenbevî İsmail Efendi, milâdî 1730 senesinde Aydın’a bağlı Kırkağaç kazasının Gelenbe nahiyesinde dünyaya geldi.
 • Ömer Ferid Kam
  Medeniyet köprülerimizden ve milletimizin yetiştirdiği son büyük münevverlerden mütefekkir, müellif ve şâir Ömer Ferid Kam, miladî 1864 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi.
 • Mükrimin Halil Yinanç
  Milletimizin yetiştirdiği ayaklı kütüphanelerden büyük münevver ve müverrih Mükrimin Halil Yinanç, kimi kaynaklara göre miladî 1900, kimilerine göre ise 1897 senesinde Elbistan’da dünyaya geldi.
 • İbnülemin Mahmud Kemal İnal
  Osmanlı’nın son dönemde yetiştirdiği en büyük münevverlerden, âlim, şâir, hattât, edîb, müverrih ve mutasavvıf İbnülemin Mahmud Kemâl İnal, milâdî 1870 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Telemak…
 • Ahmed Avni Konuk
  Ey bülbül-i hoş-nevâ, hamûş olV’ey kalb-i hazîn, zehir-nûş olÜstâd-ı hüner Zekâî gittiEy bank-i âdem, sürûd-gûş olAvnî dil-i zâre teliyet yokEy eşk-i dü dîde, pür-hurûş ol…
 • Zekâi Dede Efendi
  Hâfız, imam hatip, hattat, kudümzen, hânende, âyinhan, hoca, bestekâr ve tüm bunların ötesinde mü’min bir zât olan Mehmed Zekâi Efendi, 1824 senesinde, İstanbul’un Eyüp kazâsında,…
 • Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
  Yine bir gülnihal/ Aldı bu gönlümü/ Sim ten gonca fem/ Bibedel ol güzel… Hemen hepimizin duyduğu, belki okurken kafamızın içinde tınısını hissettiğimiz o bestenin sahibi…
 • Babanzâde Ahmed Naim
  Hz. Âkif’in vefat ettiği vakit hakkında ‘’Hânumânım yıkılmış da ben altında kalmışım sandım.’’ buyurduğu Babanzâde Ahmed Naim Efendi, hiç şüphesiz bizler için de telâfisi mümkün…
 • İsmail Saib Sencer
  Maarif Vekaleti Neşriyat Umum Müdürü Faik Reşit Unat, Avni Aktunç’a Atatürk’ün misafiri olarak Ankara’da misafir bulunan Ürdün Emiri Hüseyin’in İstanbul kütüphanelerinin birinde olması muhtemel Kitab’ul…